LhasaApso Klub                                                                                              Lhasa Apso ╚R
*
Home
 KLUBOVÁ  VÝSTAVA

OSTRAVA


13.4.2013* * *


p°ihlášeno :15 Lhasa Apso
rozhodŔí: p. José Ziljman, Holandsko


PSI
t°ída mladých
V1, CAJC, BOJ Orion Dar Tibetu
o.Kai La Sha Fire Pover
m.Electra Dar Tibetu
ch. E. Vašková
m. B. Straszak
mezit°ída
V1, CAC Lancelot  Dar Tibetu
o.Talisman Dar Tibetu
m.Noriel Burgondy Design
ch. E. Vašková
m. M. Hankeová
V2, res. CAC Monarcha Gema.- roses
o. Carmin Cascade Zám. Zahr..
m.Jaška Gema- roses
ch. + m. M. Geršicová
t°ída otev°ená


V1,CAC, Nejlepší pes KV Jeronimo Dar Tibetu
o. Chic Coix  Parade Chic
m. Noriel Burgondy Design
ch. E.Vašková
m. Z. HoráŔek
VD2
Zarien Dar Tibetu

o.Wasco Agáta Lux
m.Iris Gold Dar Tibetu
ch. E. Vašková
m. B. Klimková
t°ída vítýz¨
V2, res. CAC Hoky Gema -roses
o. Talisman Dar Tibetu
m.Dasha Gema- Roses
ch. M. Geršicová
m.B. Klimková
V1,CAC Uranos Dar Tibetu
o. Merlin Dar Tibetu
m. El Minja´s Honeyby
ch. E. Vašková
m. B. Straszak
FENY
t°ída mladých
V1, CAJC
Olivia Dar Tibetu
o.Kai La Sha Fire Pover
m.Electra Dar Tibetu
ch.  E. Vašková
m. B. Straszak
mezit°ída

V1,CAC,nej. fena, BOB
Moira Gema- Roses
o. Carmin Cascade Zám. Z.
m. Jaška Gema-Roses
ch.+m. M. Geršicová
t°ída otev°ená
V3
Anita Negrura de la Noche
o.Chic Choix Parade Chic
m.Ambra Dar Tibetu
ch.A. Zábranská
m. R.Šourová

V2, res. CAC Afrodité Dar Tibetu
o.Talisman Dar Tibetu
m. Iris Gold Dar Tibetu
ch. E. Vašková
m. A. Kristofik
V1, CAC
Imperia Dar Tibetu
o. Le Sajnim Indian Dream
ch. E. Vašková
m. M. Nýmcová
t°ída vítýz¨
V2, res.CAC, Gabrielle Dar Tibetu
o. Titling Al Capone
m.Kai La Sha Silver Belle
ch. E. Vašková
m. A. Kristofik
V1, CAC Federika Agáta Lux
o.Ariyanta Yu Ni
m.Venafiorita Agáta Lux

ch. J. ╚erná
m. A. Králik
t°ída veterán¨
V1, nej. veterán
BOB vet.
Yassi Agáta Lux
o.Urko iz Trerbnjega
m. La Perla Negra Agáta Lux
ch.J. ╚erná
m. A. Králik
 zapsala : M. Hankeová , foto: E. Vašková


BOB


Nejlepší mladý pes


Psi mezit°ída


Psi t°ída otev°ená, nej pes  


Psi t°ída vítýz¨


Feny t°ída mladých


Feny mezit°ída


Feny t°ída otev°ená


Feny t°ída vítýz¨


Nej veterán


Nej pár

Lhasa Apso
O klubu LA
Novinky
Klubové akce
Výstavy
Chovatelé
Chovní psi a feny
Klubovi šampioni
Ke sta×ení
Inzerce
Kontakty
* * *