LhasaApso Klub                                                                                              Lhasa Apso R
*
Home
KLUBOVÁ VÝSTAVA OSTRAVICE 2008


* * *


pihlášeno 26 Lhasa Apso
rozhodí: p. Maria Zasada, Polsko


PSI
tída baby:
nenastoupil Maroon Mascot Lhasa Lenako
chov. + maj. Lenka Košová
tída mladých:
V1, CAJC  Siward Black Knight Lhamco Laco
chov. Marketa Bielas, maj. Malgorzata Winiewska
mezitída:
V1, CAC Secret Lower z Czaca
chov. Anna Dzitd, maj. Agnieszka Kacprzyk Straszak
V2, rez. CAC Chic Choix Northern Star
chov. Kares Juha, maj. Petra Procházková
V3 Lord Darth Vader z Czaca 
chov. Anna Dzidt, maj. Hanna Glówczyska
tída otevená:
V1, CAC Uranos Dar Tibetu
chov.E.Vašková, maj.A.Kacprzyk Straszak
V2, res.CAC Casper Hestiin chrám
chov. + maj. A Kmentová
VD3 Uragán Dar Tibetu
chov.E.Vašková, maj.S.Horáková
tída vítz:
V1,CAC,
Klubový vítz,
BOB
CH. X-Boy Dar Tibetu
chov.E Vašková, maj.K.Mlotková
V2,res.CAC CH.Merlin Dar Tibetu
chov.E.Vašková, maj.M.Hankeová
V3 CH.Endless Ragtime Lhasa Sungpo
chov.O.Koová, maj.O+P Koovi
tída veterán:
V1,
Nejhezí veterán,
ICH. Engine Dar Tibetu
chov.E.Vašková, maj. M.Hankeová
tída estná:
1.,Nejhezí tídy estné CH.EL Minja´s May Boy
chov.S.van Tatenhove, maj.E.Vašková
2. CH.Enriko Tibetský lev
chov. + maj. P.Procházková
ostíhán CH. Dvendy Tibetský lev
FENY
tída dorostu:
nenastoupila Afrodite Dar Tibetu
tída mladých:
V1,CAJC,Nejhezí mladý French Kiss z Czasca
chov.A.Dzidt, maj.A.Dzidt.M.Sowiski,G.Robak
V2 French Fairness z Czasca
chov.A.Dzidt, maj.H.Glówczyska
V3 Diamonds Are Girl´s z Czasca
chov.A.Dzidt, maj.Iwona Ku
VD4 Black Kiss Bri-Jack
chov.M-Prokopová, maj.A+P Smtákovi
mezitída:
V1,CAC Chic Choix Aurelia Cotta
chov.J.Kares, maj.E.Vašková
tída otevená:
nenastoupila Ayashee Lhamatu Morava
chov. + maj. J.Matušínský
nenastoupila Ice Queen z Kybely Bohemia
chov.J.Hronová, maj.P.Procházková
tída vítz:
V1,CAC,Klubový vítz CH. Just The One z Kybely Bohemia
chov. + maj. J Hronová
nenastoupila CH.Echery Tibetský lev
chov. + maj. P.Procházková
tída veterán:
V1 Elsa Morant Bellies
chov.K.Vidová, maj.P Howard
Nejhezí pár:
1.místo El Minja´s May Boy
Chic ChoixmAurelia Cotta
maj. E.Vašková
2.místo Lord Darth Vader z Casca
French Fairness z Casca
maj. H.Glowczyska
Nejlepší chov.skupina 1.místo Dar Tibetu
(Uragán,Uranos,X- Boy,Merlin)
chov. E.Vašková
zapsala K.Mlotková,foto R.Mlotek


Klubový vítz, BOB, CAC - pes


Klubový vítz, CAC - fena


CAJC - pes


CAC, Mezitída - pes


CAC, Tída otevená - pes


CAC, Tída šampion - pes


1, Tída estná - pes


Nejlepší veterán - pes


CAJC, Tída mladých - fena


CAC, Mezitída - fena


Nejlepší chovatelská skupina

Lhasa Apso
O klubu LA
Novinky
Klubové akce
Výstavy
Chovatelé
Chovní psi a feny
Klubovi šampioni
Ke staení
Inzerce
Kontakty
* * *