LhasaApso Klub                                                                                              Lhasa Apso ╚R
*
Home
 NÁRODNÍ  VÝSTAVA

Mladá  Boleslav


25.8.2013

* * *


p°ihlášeno : 6 Lhasa Apso
rozhodŔí: Ing. A. KošŁálová, CZ


PSI
t°ída mezit°ída:
V1, CAC, NV, BOB Moonshine Dar Tibetu
V2, res. CAC Ocean Mocy Azurova Amhara
t°ída otev°ená :
V1, CAC ch. Proud Black Boy Stará bašta
t°ída vítýz¨ :
V1, CAC Whisborne Moon Walker
FENY
mezit°ída :
V1, CAC, NV
Please After Me - Black Boots
V2, res. CAC Lili Kudlate Serece
zapsala : M. Langrová


Lhasa Apso
O klubu LA
Novinky
Klubové akce
Výstavy
Chovatelé
Chovní psi a feny
Klubovi šampioni
Ke sta×ení
Inzerce
Kontakty
* * *