LhasaApso Klub                                                                                              Lhasa Apso ╚R
*
Home
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KLUBU LA ╚R 2009
p°i XIV. Slezské výstavý HLU╚ÍN

* * *


p°ihlášeno 13 Lhasa Apso
rozhodŔí: p. Petr ěehánek

PSI
t°ída baby:
V 1 Chic Choix Parade Chic
II.m. BIS puppy chov. J.Kares, maj.E Vašková
t°ída mladých:
V1, CAJC  Hoky Gema Roses
chov.M.Geršicová, maj. B.Klimková
mezit°ída:
V1, CAC Zarien Dar Tibetu
chov.E.Vašková, maj. B.Klimková
nenastoupil Falco Hestin Chrám
t°ída otev°ená:
                V1,CAC Simbad Del Alcazar
chov.J.Porcel, maj.L.Tarkošová
t°ída vítýz¨:
V1,CAC,
Vítýz.spec.výstavy, BOB
Ch. X-Boy Dar Tibetu
chov.E.Vašková, maj. K.Mlotková
t°ída veterán¨:
V1,nej veterán,III.Bis veterán  Int.Ch. El Minja´s May Boy
chov.S.Tatenhove,maj.E.Vašková
FENY
t°ída mladých: V1,CAC Ambra Dar Tibetu
chov.E Vašková, maj.A Zábranská
nenastoupila Arizona Dar Tibetu
mezit°ída:
V1,CAC,
Vítýz spec.výstavy 
ZZ Lady Dar Tibetu
chov.E.Vašková, maj.B.Klimková
nenastoupila Arizona Dar Tibetu
t°ída otev°ená:
V1,CAC Aimme Bri - Jack
chov.M.Prokopová, maj.K KadlŔáková
V2, res.CAC Vanilla Sky Dar Tibetu
chov.E.Vašková, maj.V.Illésová

pohary
Poháry pro vítýze


Vítýz speciální výstavy  a  BOB  X-Boy Dar Tibetu


Vítýz speciální výstavy  ZZ Lady Dar Tibetu


VN 1 puppy - Chic Choix Parade Chic


Nej.veterán - EL Minja´s May Boy


CAJC   -  AMBRA Dar Tibetu


CAJC - Hoky Gema Roses


t°.otev°ená feny :  CAC Ammie Bri-Jak, res.CAC  Vanilla Sky Dar Tibetu


CAC t°.otev°ená :Simbad Del Alcazar


Posezení mimo kruh

zapsala  E.Vašková, foto Klimkovi
Lhasa Apso
O klubu LA
Novinky
Klubové akce
Výstavy
Chovatelé
Chovní psi a feny
Klubovi šampioni
Ke sta×ení
Inzerce
Kontakty
* * *