LhasaApso Klub                                                                                              Lhasa Apso ╚R
*
Home
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA OSTRAVA 2007


* * *


p°ihlášeno 15 Lhasa Apso
rozhodŔí: p.Dušan Kuriš ze Slovenska


PSI
t°ída dorostu.
VN 1
 
Suprise by Love z Cza˝ca
chov. A Dzidt, maj.M Wisniewska
t°ída mladých:
V1, CAJC  Sayonara Intrepid
chov. G.Czizmadia, maj.L.Lencsesová
V2 X-Boy Dar Tibetu
chov.E.Vašková, maj .K.Mlotková
V3 Black Nice Field
chov. K.Dedková, maj.M.Dedková
mezit°ída:
V1,CAC Talisman Dar Tibetu
chov.+ maj. E.Vašková
V2 Uragán Dar Tibetu
chov. E.Vašková, maj.S.HoráŔková
t°ída vítýz¨:
V1,CAC,BOB,
Vítýz spec.výstavy
Merlin Dar Tibetu
chov. E Vašková, maj.M.Hankeová
V2,res.CAC Basterberri Blintx
chov. S Baskaran, maj. G Csizmadia
FENY
t°ída mladých:
V1,CAJC Winter Flower Dar Tibetu
chov.+ maj. E.Vašková
V2 Ammie Bri - Jack
chov.M.Prokopová, maj. K KadlŔáková
odstoupila Arlet Moravia Akaši
chov. S Švehláková, maj. A.SedláŔková
mezit°ída:
V1,CAC,
Vítýz spec.výstavy
Sayonara Golden Girl
chov. + maj. G.Csizmadia
V2,res.CAC Kanayma  Lenako

chov. L.Košová, maj.O.Petóczová
t°ída otev°ená:
V1,CAC Utopia Dar Tibetu
chov. E.Vašková, maj. M.Prokopová
t°ída vítýz¨:
V1,CAC Basterberri Yrian
chov. S Baskaran, maj. G.Csizmadia
zapsla E.Vašková,foto R.Mlotek
Lhasa Apso
O klubu LA
Novinky
Klubové akce
Výstavy
Chovatelé
Chovní psi a feny
Klubovi šampioni
Ke sta×ení
Inzerce
Kontakty
* * *